Welcome to Blue Intelligent Technology Co., Ltd.

ยินดีต้อนรับสู่ BIT (Blue Intelligent Technology Co., Ltd.) บลูอินเทลลิเจ้นท์เทคโนโลยี เป็นบริษัท ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบ Network ระบบ Fiber Optic ระบบความปลอดภัย และทางบริษัทยังรับติดตั้ง ออกแบบ และจัดจำหน่าย ตู้ควบคุมต่างๆ เช่น MDB, PFC, CCD, MCC, DB, PLC เป็นต้น โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานนี้โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท  บลูอินเทลลิเจ้นท์เทคโนโลยี  จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงาน ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม ระบบกล้องวงจรปิด ต่อมาได้ต่อยอดการทำงานมาเป็น การ ประกอบ ซ่อมบำรุง ออกแบบติดตั้ง งานตู้สวิทซ์บอร์ด งานตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง และงานตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภท  ... Read more »